iJoy Maxo V12 coils

$7.99

V12-C12 (0.12ohm 60-315w)